Обучение „Медийна грамотност и критично мислене в дигиталната ера”

На 29 и 30 април 2022 г. се проведе обучение на учители по проект CommuniTIES  в Американския Център с лектори и обучители по медийна грамотност от България, Гърция и Румъния. Проектът обръща внимание на нуждата от изграждане на сътрудничество между училищните общности на Балканите с цел обединяване на усилията за борба с дезинформацията във време на кризи. В този момент ролята на образованието е от решаващо значение за запазването на демократичните ценности. Екипът по проекта – Хриса Лазу (учител от Гърция, координатор на проекта), Надина Николичи (учител от Румъния, партньор) и Десислава Огнянова (заместник-директор на 128. СУ, партньор) представиха иновативни електронни ресурси и методика, които бяха приложени в пилотно обучение по медийна грамотност на 75 гимназиални ученици в трите държави. Специални гости на събитието бяха г-н Брент ЛаРоса – аташе по култура и образование към посолството на САЩ и г-жа Ваня Иванова, секция ”Култура и образование” към посолството на САЩ. Лектори в първия ден на обучението бяха: проф.Жюстин Томс от департамента по медии и комуникация на НБУ, проф. Никос Панайоту от департамента по журналистика, медии и комуникация на Университета Аристотел в Солун, Анджела Родел – изпълнителен директор на Българо-Американската комисия за образователен обмен Фулбрайт, Мартин Димитров от Асоциацията на Европейските журналисти в България. Вторият ден на събитието включваше: споделяне на електронни ресурси и идеи за развиване на уменията за дигитално-медийна грамотност чрез използване на добавена стойност (Augmented Reality) – представени от Хриса Лазу, урочни дейности и ресурси за разграничаване на факти от мнения – представени от Надина Николичи и дейности и ресурси за развиване на уменията за създаване на дигитално съдържание – представени от Десислава Огнянова.

Проектът се финансира и подкрепя от посолствата на САЩ в Гърция, България и Румъния. Наши партньори са: Българо-Американска комисия за образователен обмен Фулбрайт, Фондация Глобални Библиотеки – България, 128 СУ „Алберт Айнщайн” и Асоциация на Кеймбридж училищата в България.

Обучение „Медийна грамотност и критично мислене в дигиталната ера”