Гостуване на ученици и учители от 128 СУ в Полша

Гостуване на ученици и учители от 128 СУ в Полша

Еразъм+ Новини Проекти Училищен живот
От 19 до 25 септември шестима гимназиални ученици и двама учители от нашето училище участваха в училищен обмен по проект...
Read More
Отпускане на еднократна парична помощ за деца в I или в VIII клас

Отпускане на еднократна парична помощ за деца в I или в VIII клас

Новини
Във връзка с писмо на Държавна агенция „Електронно управление“ с № ДАЕУ-13100/05.08.2021 г., вх. № РУО 1-25867/05.08.2021 г., Ви уведомявам...
Read More
Списък на приетите ученици на четвърто класиране – 2021/2022
Свободни места след трети етап на класиране – 2021/2022

Свободни места след трети етап на класиране – 2021/2022

Новини Прием Прием след 7 клас
Уважаеми родители и кандидат – гимназисти, 128 СУ „Алберт Айнщайн“ обявява едно свободно място за паралелка „Софтуерни и хардуерни науки“ след трети...
Read More
Списък на учениците от първи клас разпределени по паралелки – 2021/2022

Списък на учениците от първи клас разпределени по паралелки – 2021/2022

Новини Прием Прием в 1 клас
Уважаеми родители, Родителската среща на учениците от 1-ви клас ще се проведе по класове на 02.09.2021 г. (четвъртък) от 18:00 ч....
Read More
Равен достъп до училищно образование в условията на кризи

Равен достъп до училищно образование в условията на кризи

Новини Проекти Равен достъп до образование
През учебната 2020-2021 г. в 128 СУ „Алберт Айнщайн“ стартираха дейности по Проект BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в...
Read More
1 2 3 14