Списък на учениците от първи клас разпределени по паралелки – 2021/2022

Списък на учениците от първи клас разпределени по паралелки – 2021/2022

Новини Прием Прием в 1 клас
Уважаеми родители, Родителската среща на учениците от 1-ви клас ще се проведе по класове на 02.09.2021 г. (четвъртък) от 18:00 ч....
Read More
Равен достъп до училищно образование в условията на кризи

Равен достъп до училищно образование в условията на кризи

Новини Проекти Равен достъп до образование
През учебната 2020-2021 г. в 128 СУ „Алберт Айнщайн“ стартираха дейности по Проект BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в...
Read More
Прием след завършен 7 клас. Учебна 2021/2022

Прием след завършен 7 клас. Учебна 2021/2022

Видеа Новини Прием Прием след 7 клас
Уважаеми родители/настойници на бъдещите ученици, които ще изберат 128 СУ за учебната 2021/2022 година, скъпи бъдещи осмокласници, За новата учебна година училището обявява прием...
Read More
Прием в първи клас. Учебна 2021/2022 г.

Прием в първи клас. Учебна 2021/2022 г.

Новини Прием Прием в 1 клас
Уважаеми родители, Ръководството на 128 СУ „Алберт Айнщайн“ обявява прием на ученици за първи клас в четири паралелки по 24 ученици за учебната 2021-2022 година. Кандидатстването ще...
Read More
НОВА професионална паралелка в 128 СУ.

НОВА професионална паралелка в 128 СУ.

Новини Прием Прием след 7 клас
Във връзка с нарастващата потребност на пазара на труда  от кадри в областта на информационното обслужване, 128 СУ разкрива НОВА...
Read More
128. СУ посреща олимпийска шампионка

128. СУ посреща олимпийска шампионка

Новини Специални гости
На 5 февруари 2021 г. в 128. СУ гостува олимпийската шампионка по академично гребане г-жа Румяна Нейкова. Тя се срещна...
Read More
1 2 3 14