НОВА професионална паралелка в 128 СУ.

Във връзка с нарастващата потребност на пазара на труда  от кадри в областта на информационното обслужване, 128 СУ разкрива НОВА професионална паралелка:

 • Специалност „Икономическо информационно осигуряване
 • Дневна форма на обучение с разширено изучаване на английски език
 • Втора степен на професионална квалификация
 • ТИПОВ УЧЕБЕН ПЛАН

Специалистите с професия Оператор информационно осигуряване ще придобият знания, умения и компетентности, свързани с:

 • работа с продукти за създаване на документи, спецификации и стандарти; инсталиране и настройване на приложен софтуер в областта на икономиката и финансите;
 • отстраняване на несъвместимости във формата и структурата на база данни; въвеждане, обработка и архивиране на данни;
 • работа с електронен подпис за авторизация; използване на електронни услуги; защита на файлове с криптиране

Завършилите средно професионално образование  по специалност „Икономическо информационно осигуряване“ ще подпомогнат малкия и средния бизнес в България в следните сфери на дейност:

 • информационното обслужване
 • търговски фирми
 • финансови и статистически институции
 • регистри и администрация
 • маркетингови и социологически агенции

Училището има повече от 10-годишен опит в подготовката на ученици и екип от висококвалифицирани преподаватели в областта на:

 • Икономиката – профилите „Технологичен – Стопански мениджмънт“ и „Технологичен – Туризъм“
 • Информатика и информационни технологии – профилите „Технологичен – Защита на информацията“ и „Софтуерни и хардуерни науки“
НОВА професионална паралелка в 128 СУ.