НА ВНИМАНИЕТО НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ Х КЛАС И ТЕХНИТЕ РОДИТЕЛИ!

УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ, УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Във връзка с провеждането на изпити на НВО в X клас по чужд език и дигитални компетентности за учебната 2023/2024 година Ви информираме, че в срок от 01.02.2021г. до 16.02.2021г. учениците могат да подадат заявление за изпит ПО ЖЕЛАНИЕ по чужд език и / или дигитални компетентности.

ЗАЯВЛЕНИЕ за полагане на изпит на НВО по информационни технологии в края на X клас

ЗАЯВЛЕНИЕ за полагане на изпит на НВО по чужд език в края на X клас