talis

През учебната 2012/2013г. 128 СОУ”Алберт Айнщайн” беше сред избраните училища, в които ще се проведе Международно изследване на преподаването и ученето TALIS 2013.Това изследване се осъществява от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (OECD) заедно с Международната асоциация за оценяване на постиженията в образованието (IEA) и финансово се подкрепя от Европейската комисия. Национален координатор на изследването за България е Центърът за контрол и оценка на качеството на училищното образование към Министерството на образованието, младежта и науката.

TALIS е първото международно изследване, което поставя в центъра на изследователския проблем учителите, като основно се фокусира върху учебната среда и работните условия на учителите в училищата. Участието в проекта дава възможност на учителите и директорите на училищата да дадат своя принос за развитието на образователни стратегии и политики.

Изследването се провежда в 30 страни от 5 континента. Целева група са всички учители, преподаващи в прогимназиалния етап, както и директорите на училищата, в които те преподават. Участието на 128 СОУ”Алберт Айнщайн” в международни проекти е сред приоритетите на училището и се надяваме, че този проект ще даде възможност на учителите да дадат своя принос за анализа на учебната среда и за развитието на нови стратегии и политики в сферата на образованието.

Международно изследване на преподаването и ученето