Медийна грамотност и критично мислене в дигиталната ера

Международен семинар:

От 24 до 28 октомври г-жа Десислава Огнянова – зам.-директор на 128 СУ и член на Американо-Българската Алумни Асоциация взе участие в международен семинар финансиран от Държавния департамент на САЩ. Във фокуса на семинара бяха теми свързани с въвеждането на медийната грамотност в учебните програми; методи и ресурси за изграждане на критично мислене в дигиталната ера; дигитално гражданство, етичност и отговорност при публикуване и споделяне на информация в социалните мрежи; ангажиране на общността и родителите в процеса на интегриране на медийната грамотност в училище. В обучението взеха участие над 40 преподаватели от цяла Европа, които обмениха опит и добри практики в използването на ефективни методи, дейности и електронни ресурси за развитие на критичното мислене на учениците и постигане на медийна и информационна грамотност, които са фундаментални умения от киберкултурата на 21 век.

Медийна грамотност и критично мислене в дигиталната ера