Квалификация на учители от 128. СУ в Испания

В периода 27 – 31 март 2023 г. учителите Каролина Пълчовска и Хюлйа Каракаш участваха в едноседмичен квалификационен курс в Тенерифе, Испания по проект 2022-1-BG01-KA122-SCH-000072725 на програмата Еразъм+, Ключова Дейност 1.Темата на курса, организиран от Mucciacito S.L.U. –  официален партньор на Europass Teacher Academy за Испания, беше „Team Bulding for Schools”.  По време на обучението нашите преподаватели имаха възможността да се запознаят с техники и методи за комуникация и  подпомагане на  работата в екип, които развиват креативността на учителите и техните ученици. Бяха разгледани различни подходи за ефективно партньорство и общуване между учители, ученици и родители, които насърчават екипността между всички участници в училищната общност. Курсовият организатор представи богата културна програма, която запозна  учителите с традициите и историческото наследство на острова. Те посетиха старата столица Ла Лагуна, където се проведедоха обучителните дейности, и вулкана Тейде – известна природна забележителност.

Квалификация на учители от 128. СУ в Испания