Здравно букварче

На 23.10.2017г. в стая 206 от 12,30ч. се проведе публична изява и представяне на проекти на дейност „Здравно букварче“ по проект Твоят час с ръководител Анелия Найденова. Темата беше „Извор на живота е водата“.Гости на мероприятието бяха родител М. Георгиева  и  медицинската сестра Евелина Енакиева. Целта на изявата е учениците да намерят и изговят табла, работейки в екип. Учениците показаха свойте изготвени проекти, тяхните мечти и вълнения.

Здравно букварче