Дистанционно обучение

Уважаеми ученици и родители,

Oт 16.03.2020 г./ понеделник/ в 128 СУ „Алберт Айнщайн” стартират дейностите за въвеждане на обучение в електронна среда предвид създалата се ситуация за периода до 29.03.2020. Всички учители имат пълната готовност и ресурси да осъществяват електронно обучение в домашни условия в рамките на пет часа от 9.00ч до 14.00 ч, като установяват комуникация онлайн със своите ученици и техните родители. Това дистанционно обучение ще бъде чрез презентации, видео уроци и тестове, като се дава възможност на учителите сами да преценят начина за провеждане на обучението и получаването на обратна връзка от учениците. В нашето училище използваме различни ресурси и платформи за комуникация, които ще са от полза за образователния процес:
Shkolo.bg- електронен дневник, включващ модул за споделяне на учебни материали и комуникация чрез съобщения;
Създадени групи в социалните медии – Facebook, Viber, Whatsapp;
Електронни учебни ресурси – безплатни ел.варианти на учебници и тестове, които издателствата предлагат;
Образователна платформа ucha.se;
academico-YouTube образователни видео уроци;
Образователна програма по БНТ 2. В понеделник очакваме избор на специализирана платформа за дистанционно обучение от МОН и указания за работа.
Уважаеми родители, моля да подкрепите процеса на учене в електронна среда. Съдействайте за осигуряване на профили на вашите деца в онлайн платформите, които изискват това. Търсете постоянна обратна връзка от детето си за учебното съдържание, което е споделено от съответния учител за деня и осигурявайте контрол! Пожелавам успех! Бъдете здрави!

Директор: Юлиян Плачков

Дистанционно обучение