Дигитални образователни средства – стъпка напред към модерно Европейско измерение

От  23 до 28 април 2018 г. учители от 128 СУ „Алберт Айнщайн“ участваха в обучение, организирано от института Europass в Дъблин, Ирландия. Г-жа Ваня Георгиева – учител начален етап, г-жа Весела Славова – учител по англ.ез. в начален етап и г-жа Мариела Георгиева – учител по информационни технологии споделиха добри практики в прилагането на дигитални средства в учебния процес с преподаватели от Гърция, Италия, Полша, Германия и Финландия. В рамките на квалификационния курс колегите усъвършенстваха професионалните си умения в използването на лаптопи, таблети и смартфони като инструменти в работата на учителя. Те бяха запознати с нови софтуерни продукти, платформи и приложения като: Edmodo, Socrative, Kahoot, Onenote, Edpuzzle, Quizlet и др., които ще подпомогнат общуването в класната стая, управлението на онлайн групи и възможността за екипна работа по проекти. Участниците имаха възможност да се запознаят с културните достижения и историческото наследство на Република Ирландия. Заедно с дигиталните си компетентности, те усъвършенстваха комуникативните си умения в мултикултурна среда за споделяне на опит и партньорство с колеги от цяла Европа.

Дигитални образователни средства – стъпка напред към модерно Европейско измерение