ГРАНИЧНИ ПРИЛЕЖАЩИ РАЙОНИ НА УЧИЛИЩАТА

Уважаеми родители,

Във връзка с многобройни въпроси относно граничните прилежащи райони на общинските училища за прием в първи клас за учебната 2020/2021 година, Столична община направи уточнение, с което можете да се запознаете тук.

Училище Граничен прилежащ район
РАЙОН „МЛАДОСТ“
10. СУ 125. СУ, 145. ОУ, 39. СУ, 128 СУ, 55. СУ-район „Студентски“
39. СУ 128 СУ 125. СУ, 10. СУ, 144. СУ, 81. СУ, 131 СУ, 8 СУ-район „Студентски“
81. СУ 144. СУ, 145. ОУ, 39. СУ, 128 СУ 131. СУ, 82. ОУ
82. ОУ 131. СУ, 144. СУ, 81. СУ, 145. ОУ, 83. ОУ-район „Панчарево“
118. СУ 125. СУ, 145. ОУ, 8 СУ, 55. СУ-район „Студентски“
125. СУ 10. СУ, 145. ОУ, 39. СУ, 128 СУ, 118, СУ
128. СУ 39. СУ, 144. СУ, 81. СУ, 131. СУ, 10. СУ, 8 СУ, 55. СУ-район „Студентски“, 125. СУ
131. СУ 144. СУ, 81, СУ, 39. СУ, 128 СУ, 82. ОУ
144. СУ 81. СУ, 131. СУ, 145. ОУ, 39. СУ, 128 СУ, 82. ОУ
145. ОУ 125. СУ, 144. СУ, 118. СУ, 10. СУ, 81. СУ, 82. ОУ
ГРАНИЧНИ ПРИЛЕЖАЩИ РАЙОНИ НА УЧИЛИЩАТА