Готови са резултатите от четвърто класиране за осми клас – 2022

Излязоха резултатите от четвърто класиране за допълване на незаетите места в 8 клас за паралелка „Софтуерни и хардуерни науки“

Може да видите класирането ТУК

Съгласно заповедта на директора, записването следва да се извърши на 08.08.2022 г. от 8:30 до 17:00 ч. в канцеларията на училището.

Необходими документи за записване:

  • заявление до директора – на място в 128. СУ
  • оригинал на свидетелството за основно образование
Готови са резултатите от четвърто класиране за осми клас – 2022