Важно във връзка с приема в първи клас

Уважаеми родители, заявленията за прием в първи клас се подават на e-mail адрес: [email protected]
(E-mail адресът ще бъде активен от 00:00 часа на 21.04.2020г.)

Във връзка със стартиране на кампанията за кандидатстване за прием на деца в първи клас в общинските училища, Ви уведомяваме за следното решение на Столична община:

  1. Удостоверителните документи по гражданско състояние, необходими за кандидатстване на първокласниците в столичните училища ще бъдат осигурявани под формата на справки от съответната районна администрация, на чиято територия попада училището изцяло по служебен път. Това са:
  • Удостоверение за промени по постоянен адрес, в случаите когато е извършвана промяна през последните 1-3 години
  • Удостоверение за промени по настоящ адрес, в случаите когато е извършвана промяна в последните 1-3 години
  • Удостоверение за настоящ адрес
  • Удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца
  • Удостоверение за раждане на дете.

По този начин няма да се налага родителите да посещават администрацията, за да се снабдят с необходимите документи и да заплащат такси за услугите.

  1. Заявленията за кандидатстване са оформени във файл .doc, който родителите могат да изтеглят от сайта на районната администрация, училището или Електронния портал на СО.

По този начин родителите няма да се налага да посещават училищата, а ще изпращат заявленията си по електронната  поща на съответното учебно заведение.
Уважаеми родители, заявленията за прием в първи клас се подават на e-mail адрес: [email protected]
(E-mail адресът ще бъде активен от 00:00 часа на 21.04.2020г.)

Цялата информация за кампанията е в рубрика „Образование“ на Електронния портал на Столична община: https://www.sofia.bg/education-messages, на интернет страниците на районните администрации и на сайта на РУО – София-град.

Важно във връзка с приема в първи клас