За нас

Нашето училище отваря врати за първи път на 17.02.1975 г. В началото учителският колектив с директор Мата Стайкова се състои ...

Проекти

Реализирани проекти

Добре дошли в сайта на 128 СОУ

Училищна среда

Ръководството на училището, съвместно с училищното настоятелство, ръководството на район “Младост” и родителската общественост полагат постоянни усилия за осигуряване на съвременни условия за обучение и възпитание на своите ученици. В резултат на това училището разполага с богата материална база - вижте тук

УСПЕХ

Общата цел на проекта е да се осмисли свободното време на учениците в държавни и общински училища, включително и на ученици с идентифицирана нужда от специфична подкрепа, както и на ученици с риск от отпадане и/или прояви на агресия и/или насилие, чрез участие в извънкласни и извънучилищни дейности. Чрез специфични извънкласни и извънучилищни форми на работа да се повиши мотивацията на учениците за участие в образователно-възпитателния процес, съобразно техните интереси и потребности. По този начин учениците развиват допълнителни знания, умения, компетентности и се осмисля свободното време на учениците, като се насочат към предпочитана от тях личностна изява.